Новачок: як допомогти новому колезі швидше адаптуватися до робочого місця та колективу

Сучасні підходи та умови вимагають якісно нового рівня освіти, зокрема використання активних методів навчання у ЗВО. Одним із таких методів є гостьова лекція, яка спонукає здобувачів до активної розумової діяльності, творчого процесу, підвищує рівень засвоєння матеріалу. Такий формат пожвавлює лекцію, як традиційну форму навчання, формує культуру дискусії, вчить здобувачів порівнювати, оцінювати, аналізувати і дивитися на одне і те ж явище, але з різних сторін, сприймати різні точки зору як такі, що взаємодоповнюють одна одну.
Для студентів Спеціальності 081 Право та 073 Менеджмент (ОПП Менеджмент в юридичній діяльності) організовано гостьову лекцію за участі 
УСЕНКО Яни Олегівни, начальника відділу з питань персоналу Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, аспіранта ДНУ «Інститут інформації, безпеки і права
Національної академії правових наук України» в рамках проходження практики на тему "Новачок: як допомогти новому колезі швидше адаптуватися до робочого місця та колективу». 
Навчальний матеріал доповнювався цікавою, змістовною мультимедійною презентацією, яка побудована за принципом образно-графічного запам’ятовування, що сприяє формуванню необхідних фахових компетентностей для майбутньої професійної діяльності за обраною спеціальністю здобувачів вищої освіти.