Міжнародне стажування

Протягом 22 квітня - 28 травня 2023 року викладачі кафедри публічно-правових дисциплін (Мельничук О.Ф., Самборська О.Ю., Оверковська Т.К.) та кафедри фундаментальних і приватно-правових дисциплін (Горбонос В.В., Удод М.В.), а також магістранки спеціальності 081 Право (Рігоц О., Ласкевич А.) пройшли міжнародне академічне стажування «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» Польща – Україна.
Програма міжнародного стажування розроблена фундацією «Зустріч» (Польща) спільно з кафедрою Польсько-Українських Студій Ягеллонського університету (Польща), Луганським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти (Україна) та громадською організацією «Соборність» (Україна).
Учасники міжнародного академічного стажування пройшли теоретичну та практичну підготовку, опрацювали 7 модулів (1. Проєктна діяльність та нова освітня парадигма; 2. Ефективний фандрейзинг; 3. Mini-MBA в управлінні проєктами; 4. Soft Skills та командна робота: нестандартні рішення стандартних проблем; 5. Проєктний менеджмент: від плану дій до проєкту; 6. Інновації в педагогіці як основа проєктної діяльності; 7. Розроблення власного освітнього проєкту: від теорії до практики); виробили навички організаційно-управлінської діяльності щодо написання освітніх проєктів; отримали практичний досвід у заповненні аплікаційної форми та написанні проєктів; сформували навички ефективної командної взаємодії для вирішення прикладних завдань; опанували унікальні інноваційні методики.
Міжнародне стажування складалося з лекцій, майстер-класів, тренінгів, роботи в малих групах з репрезентацією результатів, ділових ігор, мініопитувань, рефлексією роботи кожного дня, виконання індивідуальних завдань, а також включало мультимедійні презентації, роздавальний матеріал, консультації, тестування. Під час стажування слухачі використовували різні інструменти проєктного менеджменту: SMART-аналіз, SWOT-аналіз, діаграма Ганта тощо.
Група з 45 осіб, керівником якої була професор Мельничук О.Ф., розробила освітній проєкт «Забезпечення якості вищої освіти в Україні в умовах європейської інтеграції». Виконання програми завершилося захистом цього проєкту шляхом публічної презентації та отриманням сертифікату.
Щиро дякуємо організаторам за професійну діяльність і доброзичливу атмосферу!