Міжнародне стажування викладачів

18 січня 2023 р. на вченій раді Факультету права, публічного управління та адміністрування ВДПУ ім. М. Коцюбинського обговорювалося та було схвалене Положення про комісію з академічної доброчесності факультету. Визначилися із повноваженнями, порядком формування та складом Комісії. До складу Комісії ввійшли п’ять членів з числа трьох науково-педагогічних працівників та два здобувачі вищої освіти. 
Комісія є незалежним колегіальним органом і створена з метою забезпечення дотримання науково-педагогічними працівниками, здобувачами вищої освіти Факультету академічної доброчесності. З-поміж повноважень Комісії - проведення інформаційно-роз’яснювальних заходів щодо дотримання академічної доброчесності, надання консультацій, організація та проведення наукових та науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів, дискусій з питань дотримання академічної доброчесності. 
Дотримання академічної доброчесності – обов’язок кожного викладача та студента, тому актуальним є удосконалення компетентностей шляхом проходження міжнародного стажування: «Академічна доброчесність при підготовці бакалаврів та магістрів в країнах Європейського Союзу та Україні». Набуті компетентності будуть реалізовані в науковій та освітній діяльності викладачів факультету права, публічного управління та адміністрування.