Засідання вченої ради факультету

8 лютого на Факультеті права, публічного управління та адміністрування проведено засідання вченої ради. Розглянули актуальні питання організації навчального процесу, науково-дослідної діяльності, організаційні питання:
1. Про організацію освітнього процесу на заочній формі навчання.
2. Про роботу Юридичної клініки і Лабораторії економіко-правових проблем.
3. Про профорієнтаційну роботу викладачів кафедри публічного управління та адміністрування. 
4. Про підготовку до акредитації освітньої програми ОП доктора філософії з публічного управління.  
5. "Про підготовку збірника наукових праць "Публічне управління і право: історія, теорія, практика" до включення до переліку наукових фахових видань України".                                                                            
6. Про створення Інноваційно-дослідницького центру «Бізнес-парк»