Круглий стіл «ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ»

Розвиток цифрових сервісів та цифрових інфраструктур – запорука інтеграції України до Європейського дослідницького простору та Єдиного цифрового ринку Європейського Союзу. Глобальні виклики (пандемія, російська агресія) показали необхідність активного застосування у закладах вищої освіти цифрових сервісів та е-інфраструктур для забезпечення освітньо-наукових потреб. 

В Україні функціонують різні види е-інфраструктур, що виконують покладені на них 
функції та задачі. Особливої уваги потребують цифрові сервіси та е-інфраструктури, 
що забезпечують роботу науково-освітнього простору.
Саме бговорення досвіду застосування в закладах вищої освіти цифрових сервісів та е-
інфраструктур, розгляд особливостей застосування інструментів відкритої науки, 
особливості цифровізації наукової діяльності та обмін досвідом стало метою круглого столу «ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ», участь у якому взяли і викладачі Факультет права, публічного управління та адміністрування ВДПУ ( Oleksandr Yaremenko Валерій Кононенко Tatyana Kronivets ).
Організатором заходу є Офіс підтримки вченого. 

#ВДПУ #VSPU #юристи #публічне_управління #Вінниця #право #менеджмент #Україна #Київ #Вінниця #Україна #Адміністративнийменеджмент #менеджментвюридичнійдіяльності #юрфакВДПУ