Підвищення кваліфікації для адвокатів

21 листопада 2022 року завідувач кафедри фундаментальних і приватно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, адвокат Тетяна Кронівець взяла участь у заходах підвищення кваліфікації для адвокатів, організованих Вищою школою адвокатури. 
Вебінар «Місце прав дитини в практиці ЄСПЛ: особливі гарантії захисту»
Спікер Павло Пархоменко, кандидат юридичних наук, голова Бахмацького районного суду Чернігівської області.

Детально розглянуто питання:
➡️Місце прав дитини в практиці Європейського Суду з прав людини

Загальні зауваження.
Співвідношення Конвенції та інших міжнародних норм у сфері захисту прав дитини.
Зміст принципу «забезпечення якнайкращих інтересів дитини».
Зважування інтересів дитини та батьків.
Право дитини бути заслуханою.
➡️Право порушувати справу

Порушення справи в Європейському Суді з прав людини.
Обмеження звернень в інтересах дітей на національному рівні.
➡️Особливі гарантії захисту прав дитини

Особливості провадження.
Процедурні гарантії.
Застосування тимчасових заходів згідно із правилом 39 Регламенту Європейського Суду з прав людини.
Виконання позитивного обов’язку.
Достатня доказова база.
Співвідношення прав.
➡️Гарантії захисту окремих прав дитини, що випливають зі змісту Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод

Окрему увагу лектор звернув на принципи, що стосуються захисту прав дітей, які сформульовані у практиці ЄСПЛ.
Павло Пархоменко зупинився також на питанні порушення справи у ЄСПЛ. З цього приводу лектор відзначив, що згідно статті 34 Конвенції та Правила 47 зміст індивідуальної заяви не містить обмежень щодо віку заявника.

Крім того, положення дітей відповідно до статті 34 вимагає ретельного розгляду, оскільки, загалом, вони повинні покладатися на інших для представлення їхніх позовів і інтересів і можуть не бути відповідного віку або не бути дієздатними дати дозвіл на вжиття кроків від їхнього імені в будь-якому реальному сенсі.