32 річниця ухвалення декларації про державний суверенітет України

32 років тому 16 липня 1990 року Верховна Рада УРСР ухвалила Декларацію про державний суверенітет України – це був перший крок до незалежності. 

Декларація проголошувала суверенітет України як "верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади республіки в межах її території, незалежність і рівноправність у зовнішніх відносинах". А також наголошувала на економічній самостійності України й рівності всіх громадян перед законом незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять.

Документ став актом відновлення державницьких прагнень українців через 70 років після доби Української революції 1917-1921 років. І для тих часів і в тих обставинах він був по-своєму революційним.

💙💛 Декларація відродила той дух вільності українців, який допомагає нам сьогодні виборювати незалежність у війні з російським агресором.