Єдиний державний кваліфікаційний іспит

З 2022 року вводиться комплексна атестація професійних знань, умінь та навичок для студентів на магістерському рівні вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» - єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ). В листопаді 2021 року буде проведено пілотний варіант такого іспиту. 
Програма іспиту розроблена робочою групою до складу якої увійшли фахівці НАДС, МОН, науково-методичної комісії та закладів вищої освіти. Мета ЄДКІ - оцінювання готовності випускника закладу вищої освіти самостійно розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та адміністрування шляхом встановлення відповідності досягнутих здобувачем вищої освіти результатів навчання вимогам стандарту вищої освіти за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». 
Пілотний іспит буде проходити в змішаному форматі. З усього масиву здобувачів буде сформовано основну вибірку студентів різних форм, які навчаються у закладах освіти різних сфер управління та форм власності. Студенти проходитимуть іспит в стандартизованих умовах комп’ютерного тестування під наглядом прокторів. Ті, хто не потрапить до основної вибірки, візьмуть участь в пілоті в модифікованих умовах для апробації та вибору подальшого формату ЄДКІ. В цілому ж, пілотний іспит розрахований на участь 100% здобувачів. 
Зі спільним наказом НАДС та МОН від 18 жовтня 2021 р. № 165-21 «Про затвердження програми єдиного державного кваліфікаційного іспиту зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» на другому (магістерському) рівні вищої освіти» можна ознайомитися за посиланням - https://bit.ly/3DY5lzi 

#НАДС #НовиниНАДС

Генеральний департамент професійного розвитку 
Джерело НАДС